Конкурс, як взірець реального конфлікту інтересів

29 березня 2018 року, у Львівській обласній раді стартував конкурс на заміщення посад керівників 14 закладів охорони здоров’я. Однозначно, що заклади на посади керівників яких подалось по одному кандидату є поза увагою, бо це здебільшого люди, які очолюють ці заклади охорони здоров’я, є добрими управлінцями яких підтримують трудові колективи. Однак, на посади головних лікарів ряду медичних центрів подалось кілька кандидатів і конкурсна комісія має бути максимально об’єктивною щодо оголошення переможця. Про об’єктивність щодо визначення головного лікаря КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» можна почерпнути інформацію з відкритих сторінок членів конкурсної комісії і кандидатів в соціальних мережах.

Отже, на посаду головного КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» подалися три кандидати: Біль Ірина Андріївна, Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна, Малачинська Марія Йосипівна. 4 квітня заслухавши кандидатів члени комісії одноголосно вирішили продовжити засідання 16 квітня. Очевидно, тиждень напередодні Великодня не дозволив членам комісії відкрито грішити і оголошувати переможцем наперед визначеного кандидата, адже один з кандидатів на посаду є у дуже дружніх стосунках з членами конкурсної комісії. Пані Малачинська регулярно проводить своє дозвілля у компанії двох членів конкурсної комісії: керівника департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірини Микичак і Голови Українського лікарського товариства у Львові, заступника головного лікаря з хірургічної роботи Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олега Дуди.

Конкурсна комісія у своїй роботі керується Постанової КМУ № 1094 від 27 грудня 2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» п.17 якої говорить: ЧЛЕНОМ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ НЕ МОЖЕ БУТИ ОСОБА, ЩОДО ЯКОЇ Є ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ». У наступному пункті йдеться: «Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених п.17 цього Порядку, такий член конкурсної комісії ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НЕВІДКЛАДНО САМОСТІЙНО ПОДАТИ ОРГАНОВІ УПРАВЛІННЯ ПИСЬМОВУ ЗАЯВУ ПРО САМОВІДВІД. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених п. 17 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії ТАКИЙ ЧЛЕН КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ПІДЛЯГАЄ ЗАМІНІ ВІДПОВІДНИМ СУБ’ЄКТОМ ПОДАННЯ, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин».

Роз’яснення щодо конфлікту інтересів знаходимо у Законі України «Про запобігання корупції». Зокрема, приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, ДРУЖНІМИ чи ІНШИМИ ПОЗАСЛУЖБОВИМИ СТОСУНКАМИ З ФІЗИЧНИМИ ЧИ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ»

Зважаючи на обставини наявності конфлікту інтересів члени конкурсної комісії Ірина Микичак і Олег Дуда мали б подати самовідвід, або щонайменше публічно оголосити про конфлікт інтересів і не оцінювати кандидатуру Марії Малачинської.

Однак члени конкурсної комісії вперто зневажили цю обставину і 25 квітня 2018 року визнали що конкурс не відбувся через відсутність потрібної кількості голосів за жодного кандидата.

Адже, визначення переможця надало б змогу іншим кандидатам вимагати визнати результати конкурсу не дійсними, адже кого мала б обрати конкурсна комісія написано на представлених світлинах. Боротьба з корупцією на словах має нарешті завершитись, а потенційний конфлікт інтересів потрібно карати по закону, скеровуючи відповідні заяви у уповноважені органи і оприлюднюючи інформацію у ЗМІ.

Чекаємо на черговий конкурс і черговий конфлікт інтересів!